Marius van der Valk

Interview met Marius RD

Interview met Marius Eleos

Interview met Marius Digibron

Initiatief

Sinds 2004 bestaat er de mogelijkheid om via e-mail kerknieuws te ontvangen vanuit de diverse kerkbodes die binnen de gereformeerde gezindte verschijnen. Begonnen rondom de scheuring in hervormd-gereformeerde kring is dit initiatief steeds meer komen te liggen op bezinnende artikelen waar niet zozeer ingegaan wordt op kerkpolitieke vraagstukken, vandaar de nieuwe naam:

Vriend en Metgezel, n.a.v. Psalm 119: Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen. De kerkbodes waaruit geput wordt komen ook uit de breedte van de gereformeerde gezindte en bestaan uit kerkelijke berichtgeving tot bezinnende artikelen. Opvoedingsvraagstukken en meditaties wisselen elkaar wekelijks af. Een selectie van deze artikelen is te vinden op de site, die de komende tijd uitgebreid wordt met een archief vanaf 2004.

Diverse predikanten uit de breedte van de gereformeerde gezindte worden geciteerd, variƫrend van ds. J.W. van Estrik en ds. W. Pieters van de HHK, ds. D.W. Tuinier van de GG tot ds. J. Weststrate van de GGiN.

Daarnaast ook vele kerkhistorische artikelen van ds. M. van Kooten van PKN en rubriek voor jongeren van ds. M.A. Kempeneers van de CGK.