woensdag 24 november

Nieuwsbrief: Wat u niet in de krant leest en waarom niet

Beste lezers,

De duivel wil u laten geloven dat wij u uw vrolijkheid en blijdschap willen ontnemen. Hij is een leugenaar en hij was een leugenaar van den beginne. Jezus kwam niet om mensenlevens te verwoesten, maar om ze te redden. Dat is onze taak ook. Wij komen uw valse blijdschap verbreken, u wakker maken uit uw droom voor en aleer u in de brandende poel zult geworpen worden.
O, wij komen u een volkomen blijdschap geven, die niet vergaan kan; een blijdschap die niet kan sterven. Zeker, ware gelovigen hebben smart; zij hebben een behoeftig en zwak lichaam, en wellicht ook oneerlijke vrienden. Misschien hebben zij wel goddeloze kinderen; misschien wel verzoekingen en vervolgingen. De wereld kent niets van deze smarten. Zij hebben echter ook een blijdschap, die de wereld niet geven of wegnemen kan. Zij hebben een blijdschap die al hun smarten weer vergoedt. Zij hebben een ‘onuitsprekelijke en heerlijke vreugde’. Het is een vreugde die nooit zal sterven. Zij zal de eindeloze eeuwigheid door al maar meer gaan schitteren.

Met deze woorden van McCheyne wil ik u/jou deze week de digitale nieuwsbrief aanbieden. Ik weet dat ik met het hoofdartikel een ‘risico’ neem, omdat de laatste weken er heel wat meningen de revue gepasseerd zijn aangaande deze veel beluisterde preek van ds. P.J. Visser, trouwens ook nog één van onze lezers. Toen ik deze preek gisteren op Facebook plaatste, kwamen er best wel negatieve reacties. Ik kwam later ook tot de ontdekking dat er maar een deel van de preek werd overgenomen. U ontvangt in het hoofdartikel de link naar de hele preek. Misschien anders dan wij het gewend zijn, maar het is zeker goed om, zonder aan complottheorieën te doen, deze preek op u/jou in te laten werken. En dan hoeven we het niet overal mee eens te zijn, om toch het gevaar te zien van de tijd waarin we leven! Er gebeuren in ons land en daarbuiten dingen die we 10 jaar geleden niet vermoeden dat die zouden gebeuren. Velen hoor ik spreken over de wederkomst van Christus, maar zijn wij bereid? Want van die dag of die ure weet niemand van ons! Maar Zijn voetstappen klinken wel in de tekenen der tijden! Daarom zijt ook gij  bereid! En dat geldt niet alleen voor het uur van onze dood, maar ook om Zijn wederkomst met blijdschap te verwachten. Doet u/doe jij dat? Of…leven wij nog voor eigen rekening? Haast u dan om wille van uw leven, want de tijd dringt! Haastige spoed is zelden goed, maar deze haast is meer dan goed! Ik hoop volgende week nog enkele actuele zaken door te geven die ik las en dat is niet om verdeeldheid te zaaien, nog minder om angst aan te wakkeren, maar wel om ons alert te maken. Mensen, word wakker! Want de tijd dringt! En wie kiest dan toch, o verdwaasde, voor het leven de dood? Zien we dan niet het gevaar waarin we verkeren? Maar er is hoop en verwachting voor jongeren en voor ouderen die nu alles van zichzelf verliezen en uit handen geven en zich overgeven aan die getrouwe Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hij wacht om genadig te zijn! En dan is er genade overvloeiende voor de grootste der zondaren!
 

Hartelijke groeten,

U bent, zoals u inmiddels al wel weet, altijd welkom voor de koffie op onderstaand adres!

Deze week:

Hieronder vindt u de complete inhoudsopgave van deze week.

Stuur deze nieuwsbrief door naar familie, vrienden en kennissen. Op die manier helpt u met het verspreiden van het Woord van God. Via onderstaande knop kan iedereen zich eenvoudig en vrijblijvend aanmelden.

Citaten:

- Een Schots meisje was, in de strijd met de Convenanters, op weg naar een verboden vergadering om daar het Woord des Heeren te horen. Soldaten vroegen haar waar ze heenging. Zij antwoordde: ' Mijn oudste Broeder is gestorven en ik ga kijken wat er in Zijn testament staat' (ds. M. van Kooten) - Laten we niet terwijl we lezen gapend en slaperig over de Bijbel gebogen zijn. Laten we lezen zoals een Londense zakenman de beursberichten in de Times leest, of zoals een vrouw een brief leest van haar man die in het buitenland zit. Laten we ons er voor hoeden nooit een dominee of een preek of een boek of een traktaat of vriend boven het Woord te stellen. Vervloekt zij het boek of traktaat of menselijke raad die tussen ons en de Bijbel inkruipt en de Bijbel voor onze ogen verbergt! Ik zeg het nog eens: laten we waakzaam zijn. Zodra we de Bijbel open slaan, komt de duivel naast ons zitten (J.C. Ryle) - Dit is ook de betekenis om de lasteringen van de goddelozen te weerleggen, die graag de schuld van hun kwaad op hun Maker zouden werpen, als niet duidelijk was uitgedrukt dat de mens geheel anders van natuur werd geschapen, dan hij nu door het eigen kwaad van de afvalligheid geworden is (Calvijn over Genesis 5 : 1) - De laatste vraag is niet hoe verlaat ik als held deze wereld, maar hoe zal de volgende generatie verder leven (Dietrich Bonhoeffer) - De Heere wilde ons vermanen dat de standvastigheid van het geloof bewaard moet worden, zelfs als wij hen zien bezwijken die met ons verbonden waren; en dat wij niet moeten bezwijken (Calvijn over Genesis 9 : 24 - Een christen is tegelijk een zondaar en een heilige. Want wat onze persoon aangaat, zijn wij in zonden, en in onze eigen naam zijn wij zondaars. Maar Christus brengt ons een andere naam, dewelke heet 'vergeving van de zonden', dat om Zijnentwil de zonden kwijtgescholden en vergeven worden. Alzo is het beide waar: zonde is er, want de oude Adam is nog niet gestorven; en er is geen zonde, want God wil ze om Christus wil niet zien (M. Luther) - De sterkste christen is hij die zijn zwakheid het meest gevoelt, en voortdurend uitroept: Ondersteunt mij, zo zal ik behouden zijn (J.C. Ryle) - Sommigen vinden het dwaas, dat het geloof door zulke hulpmiddelen wordt gesteund. Maar die zo spreken, overwegen niet hoe groot de onkunde en de stompzinnigheid van ons verstand is (Calvijn over Genesis 9 : 12) - Wanneer u van het Evangelie wat u bevalt, dan gelooft u meer aan uzelf dan aan het Evangelie (Augustinus) - Velen die voldoende reden hebben om getroost te leven, gaan dag in dag uit treurende hun weg, omdat zij de reden voor hun behoefte aan troost niet zien. Er is een bron bij hen in het genadeverbond, maar zij hebben het voordeel er niet van, totdat de HEERE, Die hun ogen heeft geopend voor hun wonde, die ook opent om hun geneesmiddel te zien (Matthew Henry) - Wat laat de HEERE zien, als het gaat om seksualiteit? Ziel en lichaam dienen allebei een tempel te zijn. Voor elke zonde geldt: Eruit! Ook dit gebod roept om gebed. Hoe belangrijk is bewaring om Christus' wil, Hij is van de tempel de Hoeksteen (ds. H.G. Abma)

Advertenties:

Eigen advertentie? Neem contact op door te reageren op deze nieuwsbrief.

Vrijwillige bijdragen:

U kunt uw waardering laten blijken door geheel vrijblijvend een bijdrage te schenken voor de kosten van deze nieuwsbrief.

NL92RABO 0317177729
t.n.v. M. v.d. Valk eo.te Capelle a/d IJssel.

Akkerwinde 99
2906 XE Capelle a/d IJssel
010-3040344 of 06-12526584

Wekelijks terugkerende tips:

1. Vindt u het teveel leesstof? Print het uit en lees het ter voorbereiding op de zondag. Ik reik u en jou wekelijks veel leesstof aan. Hopelijk proeft u mijn drive: we moeten analfabeten worden en blijven nadenken over wat er echt toe doet. Dit Kerknieuws wordt in heel Nederland gelezen en zelfs ver daarbuiten. Maar of u/jij dit allemaal moet lezen? Doe als die predikant: pik het goede eruit en laat het andere liggen, misschien hebben anderen er wel wat aan, terwijl u denkt: Had hij nu niets anders? Er zijn ook lezers die koppen snellen en daaruit oppikken wat voor hen interessant is. Suggesties/tips hierover zijn altijd welkom!

2. Krijgt u een nieuw mailadres? Geef het ook aan mij door! Het gebeurt nu nog teveel dat ik ineens weer mensen  moet schrappen, omdat ik weken de verzonden mail teruggestuurd krijg omdat men een nieuw mailadres heeft gekregen. LET DUS OP!

3. Denkt u ook aan het opgeven van nieuwe lezers? Familie, vrienden, collega’s of uw buurman in de kerk?! Dank aan hen die regelmatig namen doorgeven.

4. Breng het gerust ook onder de aandacht in uw plaatselijke of regionale Kerkbode! Hiervoor is een standaard bericht beschikbaar.

5. Vindt u artikelen de moeite waard om verspreid te worden? U mag het altijd in uw kerkbode plaatsen. Uiteraard met bronvermelding: (naam van de schrijver en waar u het gelezen heeft. B.v. www.vriendenmetgezel.nl). Ook zou ik het op prijs stellen als ik uw kerkbode digitaal mag ontvangen, zodat ik eventueel ook daaruit artikelen kan uitzoeken of voor de ledenwerfactie mailadressen kan verzamelen!

6. Columnisten gevraagd: Ik heb nu 1600 lezers. Als elke lezer eens een column instuurt, dan heb ik de komende tijd meer dan  genoeg! Aanbevolen!

7. Heeft u een aankondiging van een zangavond/dia-avond in uw gemeente/lezing over bepaald onderwerp/verkoopdag of wat dan ook en wilt u dat ik er aandacht aan schenk, meldt het mij dan. Voor € 10,00 stuur ik het met het Kerknieuws mee en wilt u het ook op de site vermeld zien staan, dan komt er nog €5,00 extra bij. Dus voor €15.00 bereikt u duizenden mensen!

8. Nieuwe rubriek site: Uw aandacht gevraagd voor. Voor € 35.00 kunt u bijvoorbeeld uw vakantiehuisje aanbieden of dergelijke zaken meer! Voor weinig geld bereikt u vele mensen!