Ds. P.J. Visser over de Great Reset

Gelezen in: Veluwse Kerkbode
Datum: 22-10-2021
Auteur: dr. P.J. Visser

‘Waarom wordt er in de kerk niets gezegd over wat er gaande is?’

Zo begon ds. P.J. Visser zijn preek over het visioen uit Openbaring 13 op zondagavond 10 oktober in de hervormde gemeente van Middelburg. Honderdduizenden mensen hebben de preek inmiddels bekeken op verschillende YouTube-accounts. Vanwaar de enorme belangstelling voor deze preek? Misschien wel juist omdat het inderdaad stil is in de kerk als het gaat om de ontwikkelingen in de maatschappij. En misschien ook wel omdat er veel behoefte is onder christenen aan een Bijbelse duiding.

Dr. P.J. Visser, predikant van de hervormde Maranathakerk te Rotterdam-Zuid, heeft het aangedurfd om verbanden te leggen tussen het visioen uit Openbaring 13 en de zogeheten Great Reset. Hij waarschuwt voor de ontwikkelingen die gaande zijn waardoor christenen gemakkelijk kunnen worden uitgesloten. Ds. Visser heeft niet de intentie en de pretentie om alles tot in details te duiden. Hij legt in begrijpelijke woorden uit dat de agenda van de Great Reset, het concept van Klaus Schwab van het World Economic Forum, momenteel volop wordt uitgevoerd. De Great Reset is een plan dat in juni 2020 is gepresenteerd door prins Charles en Klaus Schwab met als titel ‘The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better’. Op 9 juli 2020 verscheen ook het boek ‘Covid-19: The Great Reset’ van de hand van Schwab. Het doel is om door middel van ingrijpende mondiale hervormingen op het gebied van economie, klimaat, technologie en politiek een nieuwe (wereld)orde in te richten wat moet zorgen voor minder sociale ongelijkheid en dus meer geluk voor iedereen. Ds. Visser waarschuwt in zijn preek vooral voor de gevaren die de Great Reset met zich meebrengt. Het zal ten koste gaan van de vrijheid van mensen. Er wordt geluk beloofd, maar de keerzijde is dat zij die zich niet voegen naar het nieuwe systeem worden uitgesloten en gemakkelijk kunnen worden ‘uitgeplugd’. Volgens ds. Visser ‘wordt een hele nieuwe manier van leven bedacht en covid heeft ons bereid gemaakt om daarin mee te gaan’.

De waarschuwing van ds. Visser is duidelijk en concreet. Hij doet niet mee aan complottheorieën, maar duidt op een evenwichtige wijze de ontwikkelingen en de gevaren. Ds. Visser probeert iets van het visioen te verbinden met het hier en nu. Zijn slotconclusie is dat we zware tijden tegemoet gaan. ‘De Bijbel zegt: wees nuchter en waakt. Zorg dat je vaststaat in het geloof want de tegenpartij is er op uit om je te verslinden’.

ds. Vlijm schrijft hierover:

We zijn dankbaar dat meer collega’s zich niet meer (willen) stilhouden over de tekenen der tijden. Natuurlijk blijft het moeilijk om alles goed en juist te duiden, als mens, maar als we dicht bij de Heere mogen leven, dan wil Hij het ons ook duidelijk maken, door Woord en Geest. We leven namelijk in een bizarre tijd. Alles moet op de kop, lijkt het wel. Alles moet anders. Gods scheppingsordinanties qua gender, maar ook qua afweer. Er wordt gedaan alsof de pharmacie beter in staat is om het lichaam te beschermen dan zoals God ons lichaam gemaakt heeft. Maar is ondertussen satan niet druk bezig met het uitrollen van zijn eindgevecht?

We kunnen zien hoe de Verenigde Naties en de Europese overheid steeds meer aandacht en macht naar zich toetrekken, zij spreken zich openlijk uit op hun sites. Ze zeggen ons een beter leven te geven, of zoals het World Economic Forum dit aangeeft met hun idee van de toekomst: ‘Je hebt niets en je bent gelukkig’.

Ik hoor de Heidelbergse Catechismus dan toch een heel ander geluid geven: Mijn enige troost is dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mij, maar van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus eigen ben!

En dan nog de zinsnede die vele wereldleiders in hun mond nemen: build back better.

Sinds wanneer lukt het óns om als een Phoenix te verrijzen uit het as? Terug beter bouwen, m aar dan moet er wel eerst iets kapot. Kijk maar om ons heen, het hele MKB heeft het niet gemakkelijk en schud op haar grondvestend, ook denkend aan de financiële zorgen, daar het hele westen eigenlijk failliet is.

Daarnaast de scheiding in de maatschappij die steeds meer lijkt uitgerold te worden.

De pas is er eenmaal en verdwijnt niet zomaar, al dient ze – in wezen – geen enkel doel….

Nee, het heeft geen zin om ‘grote namen’ aan te wijzen, want het is het plan van de boze en vreselijk als we daar een rol in vervullen. Laten wij op onze hoede zijn door de Heere te smeken om Zijn leiding in kerk én staat, maar ook in ons eigen leven.

Wij zullen verantwoording moeten afleggen van de keuzes die wij maken, maar dat kan wel verstrekkende gevolgen hebben voor ons nageslacht!

Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd (Hebr. 4 : 16). Ofwel: vertel alles aan de Heere en smeek om Zijn licht en leiding in uw en jouw leven, zoals we jl. zondag mochten overdenken: Leg je hand maar op Zijn Woord en vraag, smeek het Hem maar: Maak Uw Woord waar! Uit genade!

Tenslotte wensen we u en jou een leven dicht bij de Heere. Bij Hem zijn we veilig, opdat het zal worden, zoals Hij het bedoelde. Dat we mogen ‘spelen’ voor Gods aangezicht (lees Jes. 11 maar na), Hem ter eer!