Moedeloos maar niet hopeloos

Gelezen in: dhr. R. Post
Datum: 30-9-2021
Auteur: dhr. R. Post

Ben jij ook wel eens moedeloos? Het woord betekent: Zonder moed!

Zonder moed als het niet lekker loopt in je leven, je hebt geen vrienden of er zijn problemen in je huwelijk, het gaat niet goed met je kinderen, je wil graag een vriend of vriendin om een relatie mee op te bouwen, maar je hebt niemand.

Je bent oud geworden en je man of vrouw is overleden en het is eenzaam.

De tijd waarin we leven vervult je met zorg.

Je hebt problemen op je werk of je hebt geen werk. En vul maar in waarom je geen moed meer hebt, geen moed om te leven.

Nu sta je daarin gelukkig niet alleen, als we de Bijbel doorlezen komen we heel veel mensen zonder moed tegen;

Adam moest het paradijs uit, doornen en distels.

Abraham moest jaren wachten op een zoon, en toen hij hem had moest hij hem gaan offeren. Elia dacht dat hij alleen overgebleven was, op de vlucht voor Izebel, moedeloos onder een struik. Jona moest opgeslokt worden door een vis, drie dagen in het pikkedonker, zeewier om zijn hoofd.

David wist dat hij koning zou worden, maar werd steeds met de dood bedreigd door Saul en was voortdurend op de vlucht.

De bloedvloeiende vrouw was twaalf jaar ziek.

Het dochtertje van Jaïrus stierf, en Jaïrus had geen moed meer.

Toch hebben al deze mensen weer moed gevat,

Adam kreeg de belofte dat er Eén zou komen die zou herstellen wat hij kapot had gemaakt, Abraham kreeg Izak terug met de belofte dat zijn nakomelingen zo talrijk zou zijn als het zand aan de zee.

Elia kreeg te horen dat er nog 7000 waren zoals hij.

Jona kreeg in zijn gebed het vertrouwen dat hij de Tempel in Jeruzalem weer zou zien.

David werd uiteindelijk tot koning gekroond.

De bloedvloeiende vrouw werd genezen door Jezus.

Het dochtertje van Jaïrus werd opgewekt.

Jezus kwam op aarde om relaties te herstellen, eenzaamheid uit te bannen, zieken te genezen, blinden het licht te laten zien, kinderen te zegenen, gebrokenen van lichaam, ziel en hart te bemoedigen. Ja, om mensen vrienden te geven, en om onze geliefden weer op te wekken uit de dood op de jongste dag. Als we geen moed meer hebben, laten we dan eens naar Boven kijken. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen en niet moede(loos) worden (Jesaja 40:31). Jezus zelf heeft gezegd; Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matt 11:28). Ja, voor vermoeide mensen zonder moed!

Jezus is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Kan Hij jou dan geen moed geven? Als je de moed verloren hebt, ga dan zingen van de door God gegeven moed.

Zingen is twee keer bidden volgens Augustinus.

Houd aan, grijpt Moed, uw hart zal vrolijk leven.

Op U stond vast der vaderen betrouwen,

Gij zaagt hen aan; Gij hebt, wanneer z’ in noden.

Tot U om hulp, vertrouwend zijn gevloden.

Hen bijgestaan!