God is….liefde

Gelezen in: Veluwse Kerkbode
Datum: 15-10-2021
Auteur: ds. D. Zoet

Een jonge predikant die, na een ernstig ziekbed van zijn vrouw, haar door de dood moest missen, was hierdoor totaal verslagen en kon zelfs ’s zondags niet meer voorgaan in zijn gemeente, zo was hij overmand door verdriet. In zijn beleving was God dood. Hoe zou hij ooit over deze God dan nog in de termen van liefde kunnen spreken!

Op een dag, het was een koude winterdag en er was die nacht een flink pak sneeuw gevallen, liep hij weer eens op de begraafplaats naast de kerk. Naar het graf van zijn pas overleden vrouw. De steen was bedekt met een laag sneeuw en het opschrift onleesbaar. Wat hem nog meer deed gevoelen zijn vrouw kwijt te zijn. Zijn koude hart werd er nog kouder van. Vlak bij zijn voeten lag een afgewaaide tak. Hij pakte die op en begon met deze tak op de ondergesneeuwde grafsteen in de sneeuw te schrijven.

Ineens werd hij gestoord. Elsje, het dochtertje van de koster, kwam al huppelend door de sneeuw heel blij naar hem toe en zoals een kind spontaan kan zijn, zei ze: ‘Dag dominee, wat bent u aan het doen? O, ik zie het al, u schrijft in de sneeuw’.

Nu had de predikant net het woord ‘God’ in de sneeuw op de steen geschreven. Elsje ging spontaan verder, ze zei: ‘U hebt het woord ‘God’ geschreven, ik weet wat u wilt gaan schrijven, mag ik het afmaken, dominee?’

De predikant keek wat verbouwereerd naar het meisje, maar gaf haar toch de tak en zij ging door haar knietjes en begon heel ijverig met het puntje van haar tong uit de mond de woorden die zij dacht dat de dominee wilde schrijven af te maken. Ze schreef aansluitend op het woord ‘God…is liefde!’

De predikant werd als door de bliksem getroffen bij het lezen van deze spontaan geschreven woorden. Zijn steenkoude hart werd op dat moment zo overstelpt door Gods liefde. Hij had heel andere woorden in gedachten om in de sneeuw te schrijven, niet God is liefde, nee, verre van dat, maar God is dood!

Want zo voelde het in zijn hart en nu gebruikte de Heere dit jonge kind om hem Zijn liefde te doen ervaren en zo werd Psalm 8 bevestigd: ‘Uit de mond der kinderen en zuigelingen hebt Gij U sterkte gegrondvest!’

Ken jij deze God ook al, door de Heere Jezus Christus?