Engelen als gedienstige geesten

Gelezen in: Onder de vijgenboom
Datum: 6-10-2021
Auteur: ds. W.J. van den Brink

Op de gezamenlijke vergadering van de mannen- en vrouwenvereniging mochten we iets vertellen over de bijzondere wereld van de engelen die in Hebr. 1 : 14 ‘gedienstige geesten’ worden genoemd en tot dienst uitgezonden worden voor degenen die de zaligheid beërven zullen. Terwijl er honderden keren in de Bijbel over de engelen gesproken wordt, heb ik de indruk dat in onze tijd, in het algemeen gesproken, het geloof in de engelen tanende is.

Wie gelooft er nu écht dat er engelen bij elke kerkdienst aanwezig zijn? (1 Korinthe 11 : 10)

Waar leeft het diepe besef dat bij het sterfbed van elk kind van God de engelen aanwezig zijn om de ziel te brengen in Abrahams schoot, zoals de HEERE Jezus dat zegt in Lukas 16 : 22?

Wanneer danken wij de HEERE ervoor dat Hij Zijn engelen zendt om Zijn kinderen te bewaren in al hun wegen (Psalm 91?)

Heel kort heb ik op deze avond ook iets gezegd over de gevallen engelen, de satan en zijn trawanten. Ook het geloof dat satan bestaat en actief bezig is, zal de gemiddelde Nederlander een achterhaalde opvatting vinden.

Maar als er computerspelletjes en gewelddadige games gespeeld worden, dan vindt niemand het vreemd dat er duistere machten aanwezig zijn…..

Waarom noem ik dit? Om u er op te wijzen, dat er vanuit de lange reformatorische traditie altijd aandacht is geschonken aan deze serieuze tegenstander van God. Wij moeten de macht van de boze niet onderschatten!

De wat onbekende oudvader Simon Oomius (1628-1706) besteedt in zijn boekje Satans vuistslagen uitgebreid aandacht aan de macht van de duivel en de mogelijkheden die hij heeft om de menselijke geest te beïnvloeden. Kinderen van God kunnen lastig gevallen worden met godslasterlijke gedachten en gekweld worden door duivelse gedachten.

Ook de beroemde puritein Thomas Brooks (1608-1680) heeft een uitstekend boek geschreven, Kostbare middelen tegen satans listen, waarin hij Gods kinderen raadgevingen geeft hoe zij moeten strijden tegen de duivel. Misschien dat een lezer bij zichzelf denkt: ‘dominee, dat zijn allemaal ‘oude boeken van vroeger’, is dat niet achterhaald?’

Nee! Want gelukkig zijn er ook in onze tijd betrouwbare schrijvers die ons serieus willen waarschuwen voor de macht en invloed van de duivel.

Dr. J.R. Beeke schrijft in zijn boek Weersta de boze! over zijn zwakheid, zijn strategie en zijn nederlaag.

De Christelijke Gereformeerde predikant P. den Butter heeft nog niet zo lang geleden ook hier aandacht aan gegeven in zijn boek De boze overwonnen. En aan jongeren, die zich beter willen wapenen tegen de duivelse invloeden, raad ik het goed leesbare boek van S.D. Post Duivels dichtbij aan. Op een indringende manier laten al deze schrijvers zien dat wij gewapend moeten zijn tegen deze vijand van God. Zijn wij dat ook?

Paulus zegt dat we de héle wapenrusting van God (Efeze 6 : 11-20) moeten aandoen om staande te kunnen blijven tegen de listige omleidingen van de duivel! Waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt! Bid maar dagelijks het gebed: ‘O God, verlos ons van de boze!’

En zie op Christus, Die de kop van de slang al vermorzeld heeft!