Stemmen uit het verleden

Gelezen in: Veluwse Kerkbode
Datum: 1-10-2021
Auteur: ds. A.I. Kazen

Vorige week las ik de Memoires van ds. J. van Rootselaar (1906-1990), die als hervormd-gereformeerd predikant onder meer de gemeenten Oosterwolde en Barneveld diende. Heel aardig om zo een beeld van de kerk en het kerkelijke leven enkele decennia terug te krijgen. Sommige zaken waarover ik las zijn en gaan nu grotendeels nog hetzelfde. Andere zaken zijn en gaan nu gelukkig anders. En van nog weer andere zaken hoop ik dat ze anders zijn….maar daar ben ik niet zo zeker van.

Ds. Rootselaar schrijft over een nieuwe gemeente waar hij intrede gedaan had, dat er daar geen grote gemeenteproblemen waren. Alle reden tot dankbaarheid als die er niet zijn in de gemeente! Het zegt echter niet alles. Hij schrijft verder: ‘Wel was de gereformeerde waarheid er te veel traditie geworden. Het echte leven eruit ontbrak te veel. Dat leidt tot koudheid. Niet alleen is het geloof niet werkzaam in dit leven en mist de mens in zo’n geval de levende band met God in Christus, zodat de heiliging ontbreekt en er geen getuigenis van ons leven uitgaat. Maar met een vormelijk geloof kan de mens ook niet sterven en voor God verschijnen. Ook vervalt men door het gemis van de levende band door Gods Woord en Geest gemakkelijk in zonde- en werelddienst. De krachtige tegenstand tegen het zondeleven, die alleen door de Heilige Geest geboden kan worden uit Christus, ontbreekt. Diepere geesten gevoelden dat. Maar door gemis aan goed-Schriftuurlijk bevindelijke prediking kwamen zij nog wel eens terecht bij doperse on-Bijbelse bevindelijkheid. Helaas!’

Over het leven in en van een andere gemeente die hij diende, schrijft ds. Van Rootselaar: ‘Hier en daar trof ik ook wat doperse invloed. Men leefde meer bij godsdienstige belevingen dan bij een oprecht geloof, naar Gods Woord’.

Laten wij er – biddend – alert op zijn en voor waken, dat het christenleven niet stolt in lege vormendienst en dode rechtzinnigheid! Leef bij het Woord van de levende God, leef in, door en van het Levende Woord, ‘want het (be)denken van het vlees is de dood, maar het (be)denken van de Geest is het leven en vrede’ (Rom. 8 : 6).