In antwoord: een Onbekende liefkrijgen

Gelezen in: Veluwse Kerkbode
Datum: 1-10-2021
Auteur: ds. M. van Reenen

Tijdens de preekbespreking vroeg één van de jongeren: Hoe kun je eigenlijk op God verliefd worden als je Hem niet kunt zien?

Het helpt je vast als je bedenkt dat je lang niet de eerste bent die deze vraag heeft. Petrus schrijft in zijn eerste brief: ‘Die u niet gezien hebt en nochtans liefhebt’. Je proeft de verbazing. Niet gezien en toch geliefd. Jawel, Pétrus had Jezus wél gezien. Maar hij schrijft aan mensen die de Heere Jezus nog nooit gezien hadden. En hij is er zo blij mee: deze mensen hebben Hem lief, net als hijzelf!

Toen Jezus Petrus aan de zee van Tiberias in de ogen keek, zei hij: ‘Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb’. Zo konden nu ook de christenen het zeggen aan wie Petrus zijn brief schrijft. En in alle duizenden jaren daarna zijn ze er geweest. Miljoenen christenen die de Heere Jezus nog nooit gezien hebben en toch hartelijk leerden lief krijgen.

Zij hadden het zich eerst ook niet kunnen voorstellen. Net als jij. Of nog erger. Sommigen van hen geloofden eerst niet eens dat God bestond, zij lachten gelovigen uit. Het zou hen nooit overkomen dat ze God zouden gaan geloven – dachten ze.

En toch gingen ze in Hem geloven en van Hem houden.

Hoe kon dat? En hoe kan dat bij jou?

Kun je iets of iemand liefhebben zonder diegene of datgene gezien te hebben? Ja, dat kan!

Een moeder die een kindje bij haar draagt, houdt er al van voordat het geboren is. Terwijl ze eigenlijk nog niets over het kindje weet: niet eens of het een jongen of een meisje is, of het gezond is, noem maar op. En toch!

Een heel ander voorbeeld: datingsites. Natuurlijk werken die vaak met een foto, maar dat hoeft niet. Door elkaar te schrijven kunnen een jongen en een meisje op elkaar verliefd worden. En als ze elkaar dan voor het eerst echt ontmoeten, dan is het raak! (Dit is trouwens geen advies).

Of nog iets heel anders. Een vriendin van je was op vakantie geweest in een gebied waar jij nog nooit geweest bent. Ze kon er zo mooi over vertellen dat je dacht: ‘Wow, daar wil ik ook naar toe!’

Je werd als het ware verliefd op een onbekende streek.

Hoe kun je dan gaan verlangen naar God? De drie voorbeelden die ik noemde leren je drie manieren zien.

  • Door iets van God te voelen.
  • Doordat God iets over Zichzelf vertelt.
  • Doordat anderen iets over God vertellen.

Het belangrijkste is wat God bekend maakt door het Woord, de Bijbel. Als je van jongsaf aan over Hem hoort, wordt je steeds vertrouwder met Hem. Ook al is het nog niet persoonlijk, het doet wel wat met je. Hoe meer je hoort, hoe meer je verlangen kan worden opgewekt. Zeker als je hoort van mensen die (al jaren) met Hem mogen leven. En des te meer, als je jezelf een beetje leert kennen.

Je zondigheid, je onaardigheid, je goddeloosheid. Dat besef gebruikt de Heere om te zorgen dat je het niet zonder de Heere volhoudt. Niet zonder Zijn vergeving, niet zonder Zijn genade, niet zonder Zijn verlossing. En als je de Heere nodig gaat krijgen, dan wordt ook het verlangen sterker om meer van Hem te weten te komen. En als je dan om Hem vraagt, zou Hij Zich dan niet leren kennen?

Dat is het belangrijkste! Jij weet wel niet hoe je een God zou kunnen liefhebben die je niet ziet, maar God weet dat wel! Hij is geen God op afstand, maar Hij komt dichtbij. Hij is niet werkloos, maar Hij werkt in het hart. Een baby in de buik van een moeder laat iets van zich merken. Dat doet de Heere ook. Daarvoor gebruikt Hij bijzondere gebeurtenissen. Maar zeker ook Zijn Woord. Hij spreekt heel krachtig en levend. De woorden in (bijvoorbeeld) een preek gaan dan niet meer over God, maar je voelt: ze komen van God. Wij hoeven de liefde tot God niet zelf te maken, dán lukte het inderdaad niet. Maar Paulus schrijft erover, dat ‘de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven’.

Als je dit antwoord goed begrepen hebt, dan besef je dat dit niet betekent dat je werkeloos moet afwachten. Maar wél dat je het van God moet verwachten. Als je het bij Hem zoekt, laat Hij je niet vallen. En dan zul je gaan begrijpen wat Petrus zegt, dat je Hem nog nooit gezien hebt, maar tóch liefhebt.