Als mantelzorger uit balans: Wat nu?

Gelezen in:
Datum:
Auteur:
Over dit onderwerp hopen wij, als regiobestuur ‘Hart van Holland’ van Vereniging Een Handreiking, een regioavond te houden waar wij u van harte voor willen uitnodigen. Deze avond zal gehouden worden op D.V. woensdag 10 november 2021 in ‘De Oude Pastorie’, Stationsplein 17, 2801 AK Gouda (achter de kerk van de GGiN). De avond begint om 19.30 uur, maar om 19.00 uur staan de deuren al voor u open. Rond 21.45 uur hopen we de avond weer af te sluiten.

Er is gelegenheid tot parkeren op het parkeerterrein van de kerk of aan de andere kant van de spoortunnel: in de parkeergarage Burg. Jamesplein 1, 2803 PG Gouda (betaald parkeren)

De spreekster voor deze avond is Marianne Vermeer, gedragstherapeut van Deviaa, begeleidingscentrum voor psychosociale hulpverlening te Zwijndrecht.

Naast de lezing is er ook ruim gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gelegenheid om actief aan het gesprek deel te nemen.

De avond is vrij toegankelijk, al zal er voor de onkosten een collecte gehouden worden.

Wat houdt Vereniging Een Handreiking precies in?

Onze vereniging is er met name voor familieleden (en andere betrokkenen) die met de zorg van de psychiatrische patiënt te maken hebben. Een Handreiking wil graag een helpende hand bieden aan gezins – en familieleden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen in de zorgketen. Wij richten ons op onderling contact, advies en voorlichting en belangenbehartiging.